Tạo chỉ số trên, dưới trong Excel (gõ công thức Toán, Hóa)Cách để tạo các chỉ số trên và chỉ số dưới trong Excel.
b1:Chọn chỉ số
b2: chọn nhóm lệnh Font trong thẻ Home
b3: chọn subscript để tạo chỉ số trên, superscript để tạo chỉ số dưới

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *