Tập 1: Tái chế chai nhựa đơn giản làm đồ dùng.Hiện nay, Trái Đất đang nóng lên nguyên nhân do ô nhiễm môi trường. Mỗi con người chúng ta xin hãy giữ gìn ý thức và bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://chaddnrc.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *