7 thoughts on “Tatu Remix – Dj Thái Hoàng

  1. cho mình hỏi thể loại nhạc này là thể loại nhạc gì vậy
    mình thấy nó giống bài goodie của thái hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *