28 thoughts on “Tây du ký 1986 thuyết minh Tập 19

  1. Tây du kí giờ lồng tiếng giở tệ. Vẫn muốn nghe giọng hồi xưa. Tui coi phim này cách đây 10 11 năm

  2. Tập này yêu quái giúp ngộ không mà sao thằng hoàng mi lão tổ say rượu nằm ngủ sao không lấy thiếc bảng đập cho một gậy là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *