Team Building Ba Vì – VIGUYS GAME STUDIOHằng Năm đại gia đình VIGUYS đều tổ chức các buổi du lịch,team building để gắn kết tình anh em trong công ty với nhau Chuyến du lịch lần này tổ chức…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *