Team truyền thông – ECPVietnam – Du lịch Quảng Bình 2019Ngày 16-19/08/2019, ECPVietnam tổ chức chuyến du lịch Quảng Bình cho toàn thể nhân viên công ty để xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi và lên dây …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *