Th.s Ngô Hồng Quân – GĐ Công ty DL Đại Việt – Kinh nghiệm về tourNhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chuyên ngành Ngôn Ngữ tiêp cận với nghề Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa hiện nay, ngày 03…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *