Thằng Vũ (Truyện Tuổi Học Trò Xưa) – Tâm hồn chàng hiệp sĩ [P1]– Vũ! Tại sao dì gọi ba bốn lần mà con cứ giả vờ ngủ thế?
– …..
– Dậy dì hỏi cái này. Chết đòn bây giờ Vũ!
Vũ vẫn nằm im. Nó quay mặt sát tường. Mạc kệ dì dọa nạt. Vũ biết thừa dì nó dọa chứ chẳng đánh, nhất là những hôm ba Vũ đi vắng, dì nó lại càng không dám đánh nó, sợ mang tiếng dì ghẻ ác nghiệt. Vũ được thể, nhất định ăn vạ.
Tối qua, bà Thụy với bà cả Hồng đến nhà nó. Bà Thụy xúi dì Vũ đánh nó mấy roi kẻo nó nhờn. Còn bà cả Hồng thù dai, khăng khăng bắt nọc Vũ ra lấy rôi mây quất vãi máu dít rồi lấy muối sát cho Vũ chừa tội nghịch trước cửa thánh. Vũ ta mò mẫn về, nghe tiếng “con mẹ đồng bóng”, vội vàng cút mất. Nó tới nhà thằng Côn ngủ nhờ, sáng hôm sau vù sớm, lén vào giường, vờ mê man.
– Vũ!
– …..

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *