13 thoughts on “Thay đổi giao diện iPhone đẹp lung linh không cần jailbreak

  1. không thay được ứng dụng gốc nhé các bạn ! ví dụ : có một biểu tượng gốc khi làm icon này bạn có thêm một ứng dụng là icon ! icon này hoạt động được ! khi xóa nó đi ! ứng dụng gốc vẫn còn và không thay đổi được !ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *