21 thoughts on “Thiên đàng hỏa ngục

 1. 🙏Cửa Địa Ngục Nhiều Người Không Lánh,Chốn Thiên Đường Ít Kẻ Tìm Lên🙏
  🌺Muốn Biết Nhân Quá Khứ Hãy Nhìn Quả Hiện Tại🌺
  🌺Muốn Biết Quả Tương Lai Nhìn Việc Làm Trước Mắt🌺
  🌺Thiện Ác Hữu Báo🌺Gieo Nhân Nào Sẽ Gặt Quả Đó(Chỉ Là Sớm Hay Muộn Mà Thôi)🌺
  🌺Luật Nhân Quả là Định Luật Của Trời Đất🌺
  🌺Nhân Quả Báo Ứng 3 Đời(Ông,Cha,Con Cháu) Tơ Hào Chẳng Sai🌺Phàm Làm Việc Gì Cũng Hãy Nghĩ Đến Hậu Quả🌺
  🌺Người Biết Tin Sâu Luật Nhân Quả,Ăn Chay 🥗Sống Thiện,Làm Lành Lánh Dữ,Tu Tâm Dưỡng Tánh,Tu Nhân Tích Đức,Tu Phước Thì Không Bao Giờ là Thiệt Thòi Ngay Ở Hiện Tại và Ở Cả Tương Lai🌺
  🌺Chúc Mọi Người Có Nhiều Sức Khỏe,An Lành,Hạnh Phúc Trong Cuộc Sống🌺

 2. Chúa ơi con xin chúa tha tội cho tất cả những linh hồn còn mắc nhiều tội lỗi amen con tạ ơn chúa

 3. Ôi những con người bất kính THIÊN CHÚA đã chọn rồi mà chỉ vì 1 lời cám dỗ mà chọn hoả ngục chịu thua

 4. Cho hỏi ạ nếu như ba mẹ mịn chết mình cũng chết mình có thể hỏi chúa ba mẹ mình ko ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *