3 thoughts on “Thiết lập khổ giấy lớn hơn A0 trong Mapinfo (Custom size)

  1. Anh ơi, cho em hỏi đổi đơn vị trong cài đặt máy in của MapInfo như thế nào ạ? Của em hiện đơn vị là inchs, không có đơn vị mm như trên @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *