Thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng phải nộp thuế 10%Người lao động không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng sẽ chịu khấu trừ 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần thu nhập. Đây là nội dung vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn đến cục thuế các địa phương.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *