Thử thách 24h sống sót nhờ đồ ăn CẦU VỒNG – Sự thật về NHÂN VẬT X ??!!Một lần nữa, sự xuất hiện của nhân vật X bí ẩn lại đem đến cho Lio một thử thách vô cùng lớn. Và lần này, Lio chỉ được phép ăn đồ có màu…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *