Thuế thu nhập cá nhân ‘thổi bay’ thưởng Tết | VTCVTC | Với biểu thuế thu nhập cá nhân nặng tính tận thu đang được áp dụng hiện nay, nhiều người đang đau đầu, méo mặt vì phải quyết toán thuế vào dịp cuối năm.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

4 thoughts on “Thuế thu nhập cá nhân ‘thổi bay’ thưởng Tết | VTC

  1. đóng thuế còn nhiều hơn cả gửi lãi ngân hàng ma ơi tháng làm được gần 5triệu thì phải đóng 200nghìn gửi 30triệu 6tháng được 840nghìn trời vây. thì chết người dân ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *