21 thoughts on “Thủy Hử 1996 Tập 05 Thuyết minh

  1. Thuong nhung loai ban than chơi sau minh rat de boi vì minh ko de phòng nó nó moi dâm dc sau lưng chu ke thu hoi khó boi vì minh da de phong roi chơi sau làm gj dc

  2. O doi ket dc 1 ngươi ban tot rat khó.nhung có 1 ngươi ban sâu thi chi deo ho vào than.toi day cũng da gap ngươi ban than nhu cua lam sung nhung mình phai dut khoát voi nó ko nên ket ban nưa thì tot hon voi loai ban nhu vay.con ko chi có bì no lua loc het.phim no cũng dong dung voi sư that de dan deo cho nhung ngươi chua mác phai .nhung loai ban nhu vây còn ko bán nhà vì loài ban do mong moi ngươi tinh tao mà ket ban nha

  3. Xem phim này mặc dù là con gái , mà qua các tính cách nhân vật của Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung… làm mình cũng muốn học theo, làm theo tính quân tử, chính nghĩa của họ, chỉ tiếc thời thế k hợp… Phim Thuỷ Hử bản cũ này cảm giác vẫn thật, hay hơn nhiều phiên bản Tân Thuỷ Hử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *