23 thoughts on “Thủy Hử 1996 Tập 06 Thuyết minh

  1. Người ta trong khổ nhưng đâu có kêu ca mà luôn sống nghĩa khí vì chính nghĩa mà sống thì mới xứng đáng được sinh ra thì khổ có đáng gì

  2. Ơ.thuyết mịnh nhầm ak.lâm xung là sư huynh chứ.lỗ chí thâm là đệ.mak.chí thâm là đồ đệ nhận sau mak.

  3. Có trí,có dũng mà nhu nhược quá.Với tài đó phá gông giết 2 thằng áp giải rồi về giết cha con Cao Cầu xong đưa vk và bố vk cùng đi nơi khác. Và chiếm núi quy tụ anh hùng xưng vương.Tội cặc gì mà phải chịu khổ như vậy?Đến cuối cùng bắt được thằng con Chó Cao Cầu thì lại bị thằng con vật Tống Giang thả ra,uất ức mà chết…Cái chết quá bi thảm không xứng với cái dũng của 1 hảo hán

  4. Mẹ nó nhúng nc sôi giò Lâm Sung rồi cho mang giầy nhỏ chi vậy mọi người.. trong khi nó muốn lâm sung đi cho nhanh .

  5. Đoạn đấu Hồng Giáo đầu bản 2010 hay vãi =))) bản này đx ông Lỗ Trí Thâm nhìn đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *