23 thoughts on “Thủy Hử 1996 Tập 07 Thuyết minh

  1. Lâm xung này ko có sức khỏe …chọn vai lâm xung này nhìn yếu ..đi ko cũng mệt

    Lâm xung đóng 2010 ..xem thích nhất

  2. Công nhận cảnh quay thời đó nhìn cổ kính.kể cả trang phục nhìn nó thật k phải như giờ gấm lụa nhìn giả giả xem k có cảm giác cổ kính gì hết.

  3. So sánh về võ nghệ chắc Lâm sung giỏi nhất trong 108 vị anh Hùng. Nhưng cuộc đời ông lại khổ nhất. Đúng là anh hùng sinh nhầm thời,.

  4. Có bạn như cẩu Lục Khiêm này giết ko oan. Lâm sung giúp bạn mà ko hiểu bạn. Trượng nghĩa khinh tài nhưng mua họa vào thân. Xét về Tống Giang thì việc qui hồi triều đình là đúng. Thứ nhất vì ko ai ăn cướp cả đời được, muốn khởi nghĩa thì thực sự ko đủ sức đâu. Cái sai là quay về lúc chưa tiêu diệt gian thần Cao Cầu. Điểm chính yếu là thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *