17 thoughts on “Thủy Hử 1996 Tập 18 Thuyết minh

  1. Vương Bà lồn để ở bên ngoài quần. Gạch đang đóng thì mở cửa lao vào chác cũng muốn làm tí.

  2. Sống với nhau mà không yêu nhau thì ….. Chia tay đường ai nấy đi chợ bớt đau khổ!!!….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *