25 thoughts on “[ Thuyết Minh ] Siêu Cảnh Sát Người Máy – Phim Hành Động Tội Phạm Mỹ

  1. Thay vì bắn nhau chúng nó nhặt đá ném nhau có phải vừa vui vừa thực tế không đằng này súng méo gì mà đứng chạm cu vào nhau mà bắn mãi không vào người

  2. Vẫn thích những bộ não này hơn dù những bộ não của bọn đối lặp cộng sản cũng không tệ.

  3. Con đó chó ngu nhì nếu là t t bóp cò chết mẹ rồi.mà xem hết bộ phim nhưng t dell hiểu đóng về vấn đề gi

  4. Dạo này nhiều kênh treo đầu dê bán thịt chó ghê tôi ghét điều này chả là vì phiền mất thời gian , tìm tên phim thôi mà cũng chả đúng tẹo nào toàn đổi tên phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *