45 thoughts on “Tiệm bánh Hoàng tử bé tập 119 – Người trong bóng tối

 1. 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😘😘😘😘😘😘

 2. Tội thì phải nhận tội , Chứ không phải là con gái thì vô tội nha có tội thì phải nhận tội không được chết nhát phải thật thà dũng cảm các bạn không biết điều đó thì có những diễn viên trong tiệm bánh hoàng tử bé đều có Những suy nghĩ giống như mình chứ bộ mình mong các bạn góp Ý thêm là con trai hay con gái đều cùng là một con người đều sống ở trái đất nên không phân biệt đối xử mong các bạn nhớ điều này Điều này sẽ theo tất cả chúng ta Đến tận đời mong mong mong mong các bạn nhớ

 3. Mọi người , ai cũng nói Hoà Quân mặc áo trắng , …. San San cũng mặt áo trắng 2 lần trong tập 118 hay sao

 4. Mẹ nuôi của gấu trúc Panda🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

 5. Kevin 👨🏻‍💻🎨🎨🎨🎨🎨🏅🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️
  Luci👠👗👢👡👙👛👝👑👜👠👖
  Anrei 🍏🍎🍐🍊🍋🍔🥙🍟🌯🥟🍣
  San san🏦📱📲📞💷💶💳💵💶💰
  Hoà Quân🎂🎂🎂🍰🍰🍡🍩🍩🍪

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *