Tiên Sơn Kỳ Truyện l Chương 1: Ăn Thịt Người l Truyện Tranh Kinh DịTiên Sơn Kỳ Truyện l Chương 1: Ăn Thịt Người
Một tác phẩm khác của bộ đôi Thương Gia – Tam Lão Gia là bộ câu chuyện tiền “U Minh Ngụy Tượng” về nhân vật Liêu Phượng – người khai sáng Tiên Gia Sơn. Cùng phiêu lưu nào

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *