3 thoughts on “Tiếng chuông và ngọn cờ

  1. Tổ mình phải múa bài này nè phải nghĩ ra Động tác mấy là có clip này mới người xem đăng kí nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *