Tiếng chuông và ngọn cờ – Âm nhạc lớp 6, Đệm hát: Diễm My, lớp 5Kênh học Nhạc dành cho các em học sinh
Cả nhà ai có nhù cầu cho con học đàn từ nhỏ liên hệ em tư vấn mua đàn và chỉ phương pháp học đàn giúp trẻ đam mê và nâng cao chất giọng!
ĐT: 0989235224, hoặc trao đổi qua trang này tôi sẽ hỗ trợ ngay!
Tiếng chuông và ngọn cờ – Âm nhạc lớp 6, Đệm hát: Diễm My, lớp 5

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

8 thoughts on “Tiếng chuông và ngọn cờ – Âm nhạc lớp 6, Đệm hát: Diễm My, lớp 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *