Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 239 (Việt~Hoa)Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 239 (Việt~Hoa)
Danh sách phát
Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 =
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện – Úc Châu
Thời gian: Ngày 18 tháng 01 năm 2011
Nguồn Việt Ngữ:
Nguồn Hoa Ngữ:
Pháp Âm Tịnh Độ {có thể xem Video & Download MP3 =

Kinh phí thu âm và biên dịch do Phật tử Thiện Đức cúng dường,
với mong ước lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không
được lưu truyền rộng rãi.

Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa các vị đồng tu.
Trang Tịnh Độ Pháp Âm này được thành lập trên cơ sở của trang youtube ChieuQuang.
Sau khi trang youtube của ChieuQuang bị kẻ xấu “gắn cờ” đánh sập,
theo lời đề nghị của một số Phật tử đã có kinh nghiệm bị đánh sập trước đó,
ChieuQuang đã đăng ký với đối tác POPS của youtube để được bảo vệ.
Đồng thời, POPS cũng sẽ chen vào một ít quảng cáo (nếu không thích,
quý đồng tu có thể bấm vào nút tắt khi quảng cáo hiện ra).
Kính mong quý đồng tu hoan hỷ.
Nam Mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát Ma-ha-tát.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *