2 thoughts on “Tóc Premlock : Làm tóc Premlock tại Thái Nguyên

  1. Ad cho em hỏi để premlock thì sau 1 thời gian tóc có thẳng không ạ, nếu thẳng thì mình phải làm sao, cắt và uốn lại hả ad, và khi để premlock thì mình gội đầu bình thường hay sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *