28 thoughts on “Tom và Jerry – Chó đi đã ngoại(pup on a picnic, Viet sub)

  1. Có ai nhận ra con chó ko có mẹ ko tập nào cũng thấy chó cha nhưng ko thấy mẹ nó đâu hết

  2. Sai kìa anh ơi !

    đúng : chó đi dã ngoai

    sai : chó đi đã ngoai

    Anh ghi sai cái tên là ''chó đi đã ngoai '' rôi :-)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *