Tổng Hợp 100 Truyện Tích Mân CôiTRUYỆN TÍCH 1 : Đức Mẹ đi tu 15 năm
TRUYỆN TÍCH 2 : 1 linh hồn hiện về xin gia nhập Hội Mân Côi
TRUYỆN TÍCH 3 : Bị chém đầu mà còn được xưng tội rước lễ.
TRUYỆN TÍCH 4 : Con khỉ trung thành với chủ nhà
TRUYỆN TÍCH 5 : Ghì chặt tội nhân, không cho đến pháp trường.
TRUYỆN TÍCH 6 : Chuỗi hạt Mân Côi với nhà bác học Louis Pasteur
TRUYỆN TÍCH 7 : Tràng chuỗi Mân Côi cứu em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám
TRUYỆN TÍCH 8 : Chuỗi hạt Mân Côi với vua Galicia
TRUYỆN TÍCH 9 : Toan tính cướp nữ tu về làm vợ, thi được ơn ăn năn hối cải.
TRUYỆN TÍCH 10 : Bức thư không có địa chỉ
…..

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *