One thought on “trên tay heo brembo lô gô lớn gắn mọi loại xe/ cách phân biệt heo zin và lô cách nhận biết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *