One thought on “Trên tay tẩu sạc nhanh Xiaomi chính hãng

  1. Sạc điện thoại hỗi trợ sạc nhanh thì đo mới phát hiện ra! Cả 2 đều là sạc nhanh 1 cái là 2.0 cái kia là 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *