Trình diễn kỹ thuật nghiệp vụ bơi cứu hộ hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2019Chào mừng Năm du lịch Quốc gia và Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2019, sáng nay, Ban quản lý vịnh Nha Trang tổ chức hoạt động “Trình diễn kỹ thuật …

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *