39 thoughts on “Truyện cổ tích Công Chúa Rapunzel | Rapunzel Story | Bedtime Stories for kids Fairy Tales

  1. Tại sao không phải là con tóc tím mà là con tóc kia. Nhìn nó xấu quắc nhất là đoạn thả mái tóc dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *