2 thoughts on “Truyền thuyết Sơn Tinh-Thuỷ Tinh

  1. Em chào cô! Em là Diệu – học sinh lớp 6D. Tại sao kịch bản này giống hệt kịch bản của tổ em vậy hả cô?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *