6 thoughts on “Truyền thuyết sơn tinh thủy tinh.2,1,2019.kdl suối tiên

  1. Cái này mình coi ở Suối Tiên rồi mà cái đó là Sơn Tinh Thủy Tinh Mình rất thích có công chúa nữa có thất Hùng Vương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *