"TỪ NHÀ ĐẾN HOMESTAY" – TRẢI NGHIỆM KINH DOANH Ở HÀ NỘI | NHÀ TÔI #11



Kinh doanh homestay có khó không? Khi bạn có một số vốn ít ỏi và kinh nghiệm bằng…0. Hãy lắng nghe trải nghiệm thực tế của Lan Anh – hiện là chủ chuỗi homestay Hà Nội 1991 và Hanoi Papaya tại Hà Nội.

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

6 thoughts on “"TỪ NHÀ ĐẾN HOMESTAY" – TRẢI NGHIỆM KINH DOANH Ở HÀ NỘI | NHÀ TÔI #11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *