Vắc xin Thủy đậu thì phải tiêm 1 hay 2 mũi mới đủ?Thưa bác sĩ, Vắc xin Thủy đậu thì phải tiêm 1 hay 2 mũi mới đủ? Mời bạn đọc lắng nghe phần chia sẻ của Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *