[VẬT LÝ 10] Chương 1 Động học chất điểm. Bài 13 Bài tập trắc nghiệm 51-60Playlist Yiutube Chương 1 Lý 10 Động học chất điểm : http://goo.gl/ct5vT6
[VẬT LÝ 10] Chương 1 Động học chất điểm. Bài 13 Bài tập trắc nghiệm 51-60
Sách về học:http://goo.gl/LJwNsn
ĐỀ:
Câu 51: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng 3/4 kim phút. Tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỷ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim là
a. h/min = 1/12; vh/vmin = 1/16.
b. h/min = 12/1; vh/vmin = 16/1.
c. h/min = 1/12; vh/vmin = 1/9.
d. h/min = 12/1; vh/vmin = 9/1.
Câu 52: Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300km bay với vận tốc 7,9km/s. Coi chuyển động là tròn đều; bán kính Trái Đất bằng 6400km. Tốc độ góc; chu kỳ và tần số của nó lần lượt là
a. = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz.
b. = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19.10-3Hz.
c. = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz.
d. = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz.
Câu 53: Chọn câu sai
Trong chuyển động tròn đều:
a. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn hướng vào tâm.
b. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn vuông góc với véc tơ vận tốc.
c. Độ lớn của véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi
d. Véc tơ gia tốc của chất điểm luôn không đổi
Câu 54: Chon câu sai
Công thức tính gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều
a. aht = v2/R.
b. aht = v2R.
c. aht = 2R.
d. aht = 42f2/R.
Câu 55: Kim giây của một đồng hồ dài 2,5cm. Gia tốc của đầu mút kim giây là
a. aht = 2,74.10-2m/s2.
b. aht = 2,74.10-3m/s2.
c. aht = 2,74.10-4m/s2.
d. aht = 2,74.10-5m/s2.
Câu 56: Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m, chu kỳ của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là 27,32ngày. Gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất là
a. aht = 2,72.10-3m/s2.
b. aht = 0,20. 10-3m/s2.
c. aht = 1,85.10-4m/s2.
d. aht = 1,72.10-3m/s2.
Câu 57: Chọn câu sai
a. Quỹ đạo của một vật là tương đối. Đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau.
b. Vận tốc của vật là tương đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.
c. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối.
d. Nói rằng Trái Đất quay quanh Mặt Trời hay Mặt Trời quay quanh Trái Đất đều đúng.
Câu 58: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 9km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ là
a. v = 14km/h
b. v = 21km/h
c. v = 9km/h
d. v = 5km/h
Câu 59: Hai bến sông A và B cách nhau 18km theo đường thẳng. Vận tốc của một canô khi nước không chảy là 16,2km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5m/s. Thời gian để canô đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A là
a. t = 2,2h.
b. t = 2,5h.
c. t = 3,3h.
d. t = 2,24h.
Câu 60: Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240m, mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sông. nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một điểm cách bến dự định 180m và mất 1min. Vận tốc của xuồng so với bờ sông là
a. v = 3m/s.
b. v = 4m/s.
c. v = 5m/s.
d. v = 7m/s.

‘mệnh đề’, ‘tập hợp’, ‘hàm số’, ‘ltdh’, ‘luyện thi’, ‘đại học’, ‘đồng biến’, ‘nghịch biến’, ‘hàm mũ’, ‘tích phân’, ‘logarit’, ‘số phức’, ‘bất đẳng thức’, ‘dễ’, ‘khó’, ‘nâng cao’, ‘hình học’, ‘giải tích’, ‘học sinh giỏi’, ‘đậu’, ‘lượng giác’, ‘khối’, “A”, “B”, “C”,”Anh văn”,”mới bắt đầu”, ‘anh văn 10’, ‘anh văn 11’, ‘anh văn tuyển sinh’, ‘hóa 10’, ‘sách giáo khoa hóa’ ‘nguyên tử’ ‘ hạt nhân’ ‘elcectron’
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Page “Trần Quốc Hoài và những tên đệ”:
https://www.facebook.com/TQHvaNhungTenDe/
Subcribes Youtube để được cập nhật video mới nhất:
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=bsquochoai
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ***********
Website của thầy và các bạn trao đổi học tập và trả lời các câu hỏi: http://bsquochoai.ga

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/kinh-doanh

2 thoughts on “[VẬT LÝ 10] Chương 1 Động học chất điểm. Bài 13 Bài tập trắc nghiệm 51-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *