20 thoughts on “VẼ LÁ CỜ TỔ QUỐC

  1. Cờ đang vẽ là lá cờ tỉnh Phúc Kiến trong thập niên 30 bên Tàu do Hồ Tập Chương đem về VN (Mời các cao thủ Google), các vị tiền nhân lập nên tổ quốc VN đâu có tạo và biết đến lá cờ đỏ sao vàng này, sao gọi nó là cờ tổ quốc??

  2. Thầy giảng rất hay, em muốn thầy cho em xin một số bài giảng sơ đẳng nhất. vì em bắt đầu học. cảm ơn thầy!

  3. rất cảm ơn thầy . clip này hỗ trợ em rất nhiều cảm ơn thầy. – NGƯỜI ĐẤT TỔ HOANG SƠ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *