VIẾNG CHÙA TỊNH ĐỘ THỊ XÃ LONG MỸ, HẬU GIANGViếng Chùa Tịnh Độ Thị Xã Long Mỹ vào rằm tháng 10/2019. Mọi người rất vui vẻ, niềm nở đón tiếp… Các món ăn chay rất ngon…! Có dịp các bạn nen…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chaddnrc.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *