[Vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ – Ái Đích Báo Báo – Kỳ 2 [H~] [ END ]Staff:

Sách Hoa: Tô Mạc Ly 【 Thập Tứ Kiều 】

Biên kịch: Cảnh Tương 【 Thính Âm Duyệt 】

Đạo diễn: Già Phê Thụ Thụ 【 Nguyệt Linh Lung 】

Bản vẽ: A Nguyệt 【 Linh Dạ 】

Trang trí: Đãng Đãng

Hậu kỳ: Nhược Dực

Tuyên truyền: Tiểu Bạch Thối 【 Ma Âm Đế Quốc 】

Cast:

Lâm Đạm Chi: Tô Mạc Ly 【 Thập Tứ Kiều 】

Tử Thần: Thủ Hộ 【 Thập Tứ Kiều 】

Tử Lẫm: Thiên Lâm 【 Thập Tứ Kiều 】

Sát Bố Nhĩ: Tôn Long 【10 Âm Xã 】

Dương Thượng Văn: Tinh Triều

Trần Kì Quân: Nghiêm Phong 【 Thanh Ngự Hiên Nghiễm Bá Kịch Xã 】

Thánh sứ: Chẩm Biên Phong 【KA. U】

Giới thiệu chương trình / mỹ nữ 2: Mại Tiểu Bộ 【 Thập Tứ Kiều 】

Allan / mỹ nữ 1 / nhân viên cửa hàng 1: A Sam 【 Hồ Quang Công Tác Thất 】

Nhân viên cửa hàng hai / ký giả bính / người bán hàng: Linh 【 Nhất Quần Lại Nhân Công Tác Thất 】

Mỹ nữ 3 / đồng nghiệp 1: Huyền Ngữ 【 Nhiễm Âm Công Tác Thất 】

An ninh 2 / đồng nghiệp 2: Mã Đạo Trường 【 Tuyệt Thế Ảnh Âm 】

An ninh 1 / hộ vệ: Bắc Đường 【 Thập Tứ Kiều 】

Đồng nghiệp 3: Vu Cát 【 Duệ Mĩ Thanh Xã 】

Mọi người: Mại Tiểu Bộ 【 Thập Tứ Kiều 】, A Sam 【 Hồ Quang Công Tác Thất 】, Nghiêm Phong 【 Thanh Ngự Hiên Nghiễm Bá Kịch Xã 】

ED:

Ấm lạnh giao hòa

Nguyên khúc: Đại Quyển Quyển

Từ làm: Tự Luận 【 Thập Tứ Kiều 】

Sách Hoa: Tô Mạc Ly 【 Thập Tứ Kiều 】

Phiên Xướng: Dạ Nguyệt Bạch

Hậu kỳ: Rein Ý 【 Tô Mạc Ly Công Tác Tổ 】

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/giai-tri

45 thoughts on “[Vietsub] Kịch truyền thanh đam mỹ – Ái Đích Báo Báo – Kỳ 2 [H~] [ END ]

  1. Sáng dậy đã tranh thủ học sử rồi, lên lướt lướt tự nhiên xuất hiện, rồi xem hai kỳ, và cuối cùng lại học sử từ đầu. Trong cứ ư ư a a vầy rồi thi kiểu gì

  2. Lý tao k cho ai chạm vào điện thoại của mình kể cả bà mẹ và luôn luôn có mật khẩu 😈😈😈😈

  3. =))))) đọc truyện này cách đây 2 năm . Và tới hôm nay mới biết là có KTT . Máu mũi tôi !!! :333

  4. Không làm trơn…không nới lỏng…không thể… Không được… Chính nhân quân tử không thể đổ máu ở đây…hự….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *