3 thoughts on “[Vietsub] Phỏng vấn dàn cast Thất Nguyệt và An Sinh x Thẩm Nguyệt, Trần Đô Linh, Hùng Tử Kỳ

  1. Hy vọng bạn sẽ làm vietsub những video sau này của Thẩm nguyệt nữa. 💓💓 you are the best 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *