9 thoughts on “VLMC 2019 #1 Đấu trường Nga Mi- volamtruyenky CTC VNG

  1. Thua là phải rồi. Đứng góc mất 1 tia của địch mới giảm dame dc. Ko phải góc lag mất hoàn toàn. Mà là góc liên đấu 3 tia chỉ mất 1 tia. Với lại máu nhiều quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *