24 thoughts on “VLog 289 ll Chị năm đưa em tám đi làm đẹp hôm nay

  1. 💐💐 nhìn cô tám trông hiện đại hơn 😆😀😀
    Mà con vẫn thích kiểu cô năm😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *