Vợ chú Minh bị suy tủy nằm máy ceragem LCT ngày 6/5/2019Vợ chú Minh bị suy tủy 1 tháng truyền máu 1 lần,phải truyền máu 7 năm rồi.Vợ chú nằm máy ceragem V3 1 tháng sau k cần truyền máu nữa.Từ đó đến nay…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chaddnrc.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *