32 thoughts on “Vợ Người Ta Sơn Tùng MTP ft. DJ Trang Moon – Gây Xôn Xao Cộng Đồng Mạng

  1. Đã lừa được hơn 21 triệu người, kể cả tao. Cảm ơn mày!
    Tao công nhận dễ bị lừa dễ sợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *