7 thoughts on “Vườn sứ Cần Giuộc – Đã Bán cây sứ hạt 1 giá 1 triệu ngày 20.10 – đã về Vũng Tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *