5 thoughts on “[Vy Vy] HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG SỐ 11 Tập 51 – Tiêu Tương Đông Nhi – Audio xuyên không

  1. Phải chi đừng có chi tiết về cô gái họ Hách. Mặc dù chỉ là hư hư thật thật trong lời nói của một cô gái đã phát điên nhưng cách đối xử với một cô gái như thế của Yến Tuân làm mất hết tất cả những gì tốt đẹp còn lại ở chàng thế tử của núi đồi thảo nguyên ☹️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *