Xe máy điện MBI "sạc" 15 giây đi 110 km – tin được không đây??? | Xế CưngSạc ở đây, rất đơn giản, đó là thao tác đổi 2 viên pin từ xe lấy 2 viên pin đầy ở mỗi trạm sạc. Với mỗi thao tác đổi pin chỉ diễn ra trong vòng…

source: https://chaddnrc.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *