18 thoughts on “Xin lỗi Em cHỉ Là Một Con Đỉ

  1. Từ một người đĩ lại xây lên một mối tình rồi lại phá vỡ nó với kết cục ko ra làm sao !!!😑😑

  2. đây là facebook của nam diễn viên dành cho những ai đang tìm kiếm https://m.facebook.com/supa.saturne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *