Xóa bỏ dấu cách thừa trong xâu kí tự bằng hàm strcpy().chương trình C căn bản. hướng dẫn lập trình. ví dụ dùng hàm strcpy() để chuẩn hóa đoạn văn bản, chuỗi kí tự. ngôn ngữ c. lập trình C căn bản đến nâng cao. triệu thân @Pro – let’s grow together!

Nguồn: https://chaddnrc.net/

Xem thêm bài viết: https://chaddnrc.net/category/cong-nghe

11 thoughts on “Xóa bỏ dấu cách thừa trong xâu kí tự bằng hàm strcpy().

 1. a ơi cho e hỏi. Lúc e nhập 2 chuỗi đều dùng gets, và in ra thì chuỗi 1 bị dính vs chuỗi 2 ạ.Xử lí ntn ạ? Em cảm ơn.

 2. e muốn tách các phần chuẩn hóa thành 3 hàm : xóa ở đầu chuỗi , cuối chuổi và trong chuôi các khoảng tắng đưa về 1 thì sao ạ.e cảm ơn

 3. giúp e câu này với ạ
  Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

  – Nhập: từ tập tin văn bản Cau3.inp xâu ký tự S có không quá 200 ký tự.

  – Xử lý:

  + Loại bỏ các ký tự không phải ký tự chữ và khoảng trắng khỏi S.

  + Sau đó, đếm số từ C của S. Biết: từ là một nhóm các ký tự liên tiếp khác khoảng trắng.

  – Xuất: ra tập tin văn bản Cau3.out giá trị của C.

  Ví dụ: nếu S = ‘ Cong1 nghe2 34 [email protected] tin5 ’ thì S có C = 4 từ là ‘Cong’, ‘nghe’, ‘thong’, ‘tin’

 4. anh ơi như a làm vậy thì chỉ đúng trong trường hợp đầu vs cuối chuỗi có 1 dấu cách thui à còn nh quá nó chạy mà để dư 1 kí tự space

 5. em không hiểu strcpy(&str[0], &str[1] ) nó copy vùng nhớ, thì cái vùng nhớ nó copy vẫn còn giá trị. Copy chứ đâu có đổi chỗ đâu mà @@. Em tìm trên mạng mà không thấy giải thích giúp em với huhu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *