20 thoughts on “Yaoi😘😘chết chúng hủ mất thôi

  1. Tau đag coi đam,t coi đam ko cần hiểu nó nói cái đếch gì,tau chỉ coi cho sướng mắt thoy. Ai như tau hong nà😝😝😝

  2. T chia sẻ trên Messenger ai cx chửi t là đồ biến thái :(( mặc dù tui là hủ nữ nên mới vậy

  3. Trong anime ông thầy giống công hơn ai ngờ qua đây lại thành thụ
    Nhưng mà mị thích😳😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *